INFORMACJE DLA PACJENTÓW

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY

1. Rejestracja do lekarza POZ odbywa się:
– telefonicznie w godzinach pracy poradni: (poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00) pod numerami telefonów:
14 672 63 23  oraz  513 464 129

2. Teleporady udzielane są pacjentom telefonicznie w godzinach pracy przychodni
(poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00)

3. Anulacja teleporady następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie po co najmniej trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.

4. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta wymaga udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie, okoliczność ta jest ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Podczas teleporady można uzyskać:

  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zlecenie na wyroby medyczne
  • zlecenie na badania laboratoryjne lub obrazowe

Kod do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia pacjent uzyskuje bezpośrednio podczas teleporady lub są przekazywane telefonicznie przez pracownika rejestracji.

Zlecenia na badania są do odbioru dnia następnego w rejestracji w godzinach pracy poradni.

Jednocześnie informujemy o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta, więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość pacjentów dzwoniących z uwagi na bardzo dużą ilość połączeń.

Kierownik Poradni
dr Grzegorz Karczmarczyk

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANE są codziennie w FORMIE PISEMNEJ lub mailowo na adres poczty elektronicznej:
gk-med@wp.pl

Kierownik Poradni każdą skargę rozpatruje indywidualnie i zawsze otrzymasz odpowiedź pisemną.

Jeśli chcesz porozmawiać z Kierownikiem poradni osobiście skontaktuj się z Koordynatorem Poradni.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50
fax: (22) 506 50 64

Skargi i wnioski w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Obsługi Klienta Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty można również przesłać:

  • pocztą tradycyjną na adres Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
    ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
  • za pośrednictwem platformy ePUAP /pn44s4o7hk/SkrytkaESP
  • na adres skargi@nfz-rzeszow.pl
Skip to content