Zespół udzielający świadczeń zdrowotnych

dr Krzysztof Figura
specjalista chorób wewnętrznych

dr Bożena Stokłosa
specjalista medycyny rodzinnej,
specjalista pediatra

dr Amelia Jasek-Piątkowska
specjalista pediatra

dr Barbara Pietruszewska
specjalista neurolog

dr Grzegorz Karczmarczyk
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista diabetolog,
specjalista farmakologii klinicznej

pielęgniarka dyplomowana
Maria Bator
posiadająca kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

pielęgniarka dyplomowana
Jolanta Dzierwa
posiadająca kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

licencjat pielęgniarstwa,
magister edukacji i promocji zdrowia
Ewelina Pacana
posiadająca kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

magister pielęgniarstwa,
Grażyna Duda
posiadająca kurs kwalifikacyjny
PIELĘGNIARSTWO NAUCZANIA I WYCHOWANIA

posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

licencjat położnictwa
Arleta Krakowska
posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA POŁOŻNYCH

KOORDYNATOR
Arleta Krakowska

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Szarek

Serwisant medyczny
Jadwiga Wal

Skip to content